Zo milieuvriendelijk is een EV écht

In de afgelopen tien jaar is er een flinke toename geweest in de verkoop van elektrische voertuigen (EV). Er zijn vele redenen waarom mensen overwegen over te schakelen op een EV – elektrische auto’s zijn efficiënter dan auto’s die op benzine rijden, kunnen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en vergen minder onderhoud dan auto’s met een verbrandingsmotor, om maar eens drie populaire redenen te noemen. Maar hoe milieuvriendelijk zijn ze nu echt?

Eén van de redenen om een elektrische auto aan te schaffen, is voor veel mensen het feit dat EV’s vaak worden beschouwd als één van de meest duurzame vormen van transport. In tegenstelling tot hybride-auto’s of auto’s die op benzine rijden, rijden EV’s uitsluitend op stroom –

afhankelijk van hoe die stroom wordt opgewekt, kan een EV voor 100% op duurzame, hernieuwbare bronnen rijden. Er zijn vier factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van de impact van elektrische auto’s op het milieu: de uitlaatemissies, de emissies van bron tot wiel (‘well-to-wheel’), de energiebron waarmee de accu wordt opgeladen, en de efficiëntie van de auto.

Uitstoot van elektrische auto’s: uitlaatemissies en well-to-wheel emissies.

Wanneer een elektrische auto op stroom rijdt, veroorzaakt hij geen uitlaatemissies (ook bekend als directe emissies). Alleen al daarom zijn EV’s een stuk milieuvriendelijker dan de conventionele benzineauto’s die op dit moment te koop zijn.

De productie en distributie van stroom

Bij het evalueren van de milieuvriendelijkheid van een EV moet je echter ook rekening houden met de ‘well-to-wheel’ emissies. Dit is een overkoepelende term die betrekking heeft op de broeikasgassen en verontreinigende stoffen die worden uitgestoten bij de productie en distributie van de energie die wordt gebruikt om de auto aan te drijven. De productie van stroom leidt tot een variërende hoeveelheid emissies, afhankelijk van de bron. Hoewel rijden met een EV zeker een manier is om ‘milieuvriendelijk bezig te zijn’. Moet je er ook voor zorgen dat je stroom gebruikt die op duurzame wijze wordt opgewekt, indien je primaire doel het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen is.

Afhankelijk van de energiebronnen

Rekening houdend met de uitstoot van bron tot wiel, stoten volledig elektrische voertuigen gemiddeld ongeveer 4.450 pond CO2-equivalent per jaar uit. Ter vergelijking: conventionele benzineauto’s stoten jaarlijks meer dan twee keer zoveel uit. De hoeveelheid emissies van bron tot wiel waar je EV verantwoordelijk voor is, hangt grotendeels af van het geografisch gebied en de energiebronnen die het meest gebruikt worden voor elektriciteit.

Aardgas wordt vaak beschouwd als de ‘schoonste’ fossiele brandstof, omdat het 50 tot 60 procent minder koolstofdioxide veroorzaakt dan steenkool. Maar zelfs als de stroom die je gebruikt voornamelijk afkomstig is uit een steenkoolcentrale, zal een EV waarschijnlijk nog steeds een lagere of vergelijkbare uitstoot hebben in vergelijking met een conventionele auto.

Hoe kun je de milieuvoordelen van een EV maximaliseren?

Een EV zal minder emissies produceren dan een vergelijkbare benzineauto. Als je echter zo dicht mogelijk bij emissievrij rijden van A naar B wilt komen, zijn niet alle elektriciteitsbronnen gelijk. Als je vooral een EV koopt om ‘groen’ te rijden, is het een overweging om je auto te laten rijden op een hernieuwbare energiebron die je zelf thuis kunt opwekken (zoals zonne-, wind- of geothermische energie). Bij de aanschaf van een elektrische auto overwegen huiseigenaren vaak om deze te combineren met zonnepanelen op hun dak om de elektrische auto op te laden. Dat vergt natuurlijk wel een investering, maar deze kan relatief snel worden terugverdiend als de stroom ook wordt gebruikt om de auto op te laden. Je hebt immers geen brandstofkosten meer en je gebruikt je eigen goedkope stroom.

Efficiëntie van elektrische auto’s

Een andere reden waarom elektrische auto’s als duurzamer worden beschouwd dan traditionele voertuigen is het feit dat ze efficiënter zijn dan traditionele auto’s. Wanneer de benzine in conventionele voertuigen verbrandt, wordt ongeveer 17 tot 21 procent van de energie omgezet in energie om de brandstofauto voort te bewegen. EV’s daarentegen zijn in staat om 59 tot 62 procent van de elektrische energie om te zetten in energie voor de aandrijving het voertuig.

Uit onderzoek van het Europees Milieuagentschap is gebleken dat de CO2-uitstoot van een elektrische auto, zelfs als rekening wordt gehouden met de stroomopwekking, ongeveer 17 tot 30% lager ligt dan bij het rijden met een benzine- of dieselauto. De emissies van stroomopwekking worden ook drastisch verbeterd wanneer CO2-arme stroom zoals zonnepanelen wordt gebruikt.

Zijn hybride-auto’s net zo goed voor het milieu?

Plug-In hybriden combineren een elektrische motor met een traditionele brandstofmotor en hebben tijdens het rijden dus een lage uitstoot van schadelijke gassen.

Hoe milieuvriendelijk een hybride is, hangt af van het deel van de reis dat elektrisch wordt afgelegd en van de manier waarop de auto wordt opgeladen. Het ligt er puur aan hoe de stroom wordt opgewekt. Als voor een vorm van hernieuwbare energie wordt gekozen, dan lever je met een PHEV een bijdrage aan de vermindering van de uitstoot.

Dit alles toont aan dat elektrische auto’s een grote rol kunnen spelen in het verminderen van transportemissies en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het schoner maken van de lucht die we inademen. Bent u al overgestapt?